Generalforsamling 29. april 2024

Dato og tidspunkt

29. April 2024 – kl. 19:00

Lokation

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Antal tilmeldte

122

Vedhæftede filer

Klik her

Grundejerforeningen Skovparkens medlemmer
indkaldes herved til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024
Mandag den 29. april kl. 19:00 på Hotel Nyborg Strand

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen. (Forslag om beboerhus er trukket tilbage – læs mere her)
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Fastsættelse af kontingent + Godkendelse af budget for år 2025.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • På valg er:
   • Mette Stig-Wolff (genopstiller)
   • Søren Nielsen (genopstiller)
   • Per Bagge Jørgensen (aftræder før tid, nyt medlem vælges for den resterende valgperiode)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af registreret eller statsaut. revisor.
 10. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne,
Marck Tornvig


Bemærk! Det er ikke tilladt at ryge på generalforsamlingen.

Der er kun adgang for én repræsentant pr. husstand.

Tilmelding via foreningens hjemmeside, vejledning kan ses her.