Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for Grundejerforeningen Skovparken

1. Virksomhedsoplysninger

Grundejerforeningen Skovparken
CVR: 18137585

2. Kontingent

Kontingents størrelse og andelen der går til Antenneafdelingen vedtages af generalforsamlingen for et kalenderår ad gang.

Alle matrikler er forpligtiget til at betale fuldt kontingent. Betalingen opkræves halvårligt, d. 1/1 og 1/7. Hvis betalingsdagen er en helligdag, lørdag eller søndag udskydes indbetalingsfristen til den følgende bankdag.

3. Rykkergebyr

Ved fremsendelse af rykkerbrev tillægges gebyr kr. 100 pr. rykkerbrev. Betales kontingentet ikke efter fremsendelse af 2. rykkerbrev afbrydes tilslutningen 5 hverdage efter.

4. Administrationsgebyr

Hver faktura med betaling ved betalingskort/MobilePay bliver pålagt kr. 5 i administrationsgebyr.

Hver faktura med betaling ved betalingsservice/PBS bliver pålagt kr. 10 i administrationsgebyr.

Hver faktura med betaling ved FI-nummer bliver pålagt kr. 25 i administrationsgebyr.

Hvis fakturaen skal sendes med post, vil administrationsgebyret være kr. 30.

5. Ved tilflytning og fraflytning

5.1. Ejerboliger og andelsboliger

Det er fraflytters eget ansvar at få afmeldt kontingent til Grundejerforeningen. Kontingentet opkræves hos den aktuelle ejer på forfaldstidspunktet. Eventuel refusion ved ejerskifte må klares køber og sælger imellem. Fraflytning meldes til kassereren på kasserer@grf-skovparken.dk, hvor adresse der fraflyttes og dato for overtagelse skal meldes.

Opkrævning af kontingent sker fra og med tilmeldingsdatoen.

5.2. Lejeboliger

Ejeren af ejendommen hæfter for Grundejerforeningens kontingentbetaling.

Antennetilslutning, dvs. TV-pakker og/eller internetabonnement, er lejers ansvar. Ved fraflytning skal antennetilslutningen afmeldes.

6. Antenneabonnement

Gennem Antenneafdelingen kan medlemmernes husstande tilslutte sig TV pakker og internet. Gældende pakker og priser kan til hver en tid ses på https://www.grf-skovparken.dk og på https://mit.grf-skovparken.dk.

6.1. Tilslutning og bindingsperiode

Tilslutning af nyt medlem til et abonnement gennem Antenneafdelingen er gratis, dog er der en bindingsperiode på 3 mdr. fra og med tilslutningsdatoen.

6.2. Genåbning

Ved genåbning på grund af manglende betaling, betales restancen samt et gebyr på kr. 1.000.

6.3. Pakkeskift

Pakkeskift kan kun ske 1 gang per måned ved opgradering og ved nedgradering kan dette ske med varsel på løbende måned plus en måneds varsel. Ved pakkeskift, kan kanaler ses på WebTV senest følgende hverdag. På flow TV (signalet gennem TV-kabel) skiftes der kun pakker sidste hverdag i måneden.
Pakkeskift er gratis ved opgradering af TV pakke og/eller internethastighed. Ved nedgradering koster pakkeskift kr. 500.

6.4. Mix10 og Tilvalgskanaler

Kanaler valgt i Mix10 eller som Tilvalgskanaler vælges også med løbende måned plus 1 måneds binding. Disse kan ses på WebTV senest følgende hverdag.

6.5. Opsigelse af abonnement af internet/TV-abonnement

Opsigelse skal ske skriftligt med løbende måned plus 1 måneds varsel. Dette sker på selvbetjeningen, https://mit.grf-skovparken.dk.

7. GDPR – Persondataforordning

Der henvises til skrivelsen angående GDPR. Denne kan findes på selvbetjeningen https://mit.grf-skovparken.dk.

8. Kontakt

Eventuelle spørgsmål til forretningsbetingelserne sendes til formanden på formand@grf-skovparken.dk.

Grundejerforeningens gældende vedtægter kan altid ses på http://grf-skovparken.dk/?page_id=62