Abonnementsbetingelser

Dette er Grundejerforeningen Skovparkens abonnementsbetingelser.

1. Kriterier for træk af abonnement

Medlem hos Grundejerforeningen Skovparken indeholder et obligatorisk kontingent, der betales halvårligt, medmindre medlemmet vælger at betale helårligt, begge dele forud.

TV- og internetabonnement betales som udgangspunkt hver 3. måned forud, men medlemmet kan vælge at betale halv- og helårligt forud.

2. Abonnementets varighed og binding

Tilslutning af nyt medlem til et TV- og/eller internetabonnement gennem Antenneafdelingen er gratis, dog er der en bindingsperiode på 3 mdr. fra og med tilslutningsdatoen.

3. Priser

Priser på abonnement for TV og internet og kontingentets størrelse kan til hver en tid ses på https://grf-skovparken.dk/priser-og-indhold/. Derudover kan priserne for eget abonnement og alle tilgængelige abonnementer også altid ses på Selvbetjeningen på https://mit.grf-skovparken.dk.

Abonnementsvilkår kan altid ses på Selvbetjeningen på https://mit.grf-skovparken.dk.

3.1. Genåbning

Ved genåbning på grund af manglende betaling, betales restancen samt et gebyr på kr. 1.000.

3.2. Pakkeskift

Pakkeskift kan kun ske 1 gang per måned når der skiftes op, og nedgradering kan ske med varsel på løbende måned plus 1 måned. Ved pakkeskift, kan kanaler ses på WebTV senest følgende hverdag. På flow TV (signalet gennem TV-kabel) skiftes der kun pakker sidste hverdag i måneden.

Pakkeskift er gratis ved opgradering af TV pakke og/eller internethastighed. Ved nedgradering koster pakkeskift kr. 500.

3.3. Mix10 og Tilvalgskanaler

Kanaler valgt i Mix10 eller som Tilvalgskanaler vælges også med løbende måned plus 1 måneds binding. Disse kan ses på WebTV senest følgende hverdag.

4. Kvittering

Kvitteringer for hver betaling stilles til rådighed på selvbetjeningen på https://mit.grf-skovparken.dk. Derudover kan medlemmet tilvælge at få kvitteringen tilsendt som PDF på den oplyste e-mailadresse.

5. Ændringer til abonnement

Alle ændringer til medlemmets abonnement og betalingsmuligheder sker på selvbetjeningen på https://mit.grf-skovparken.dk. Dette inkluderer bl.a. ændring af kortnummer, ændring af tilknyttet kort, skift af betalingsløsning og skift af betalingsperiode.

6. Opsigelse af TV- og internetabonnement

Opsigelse skal ske skriftligt med løbende måned + 1 måneds varsel. Dette sker ved at kontakte os på antenne@grf-skovparken.dk – Inkluder dit medlemsnummer, hvad du ønsker at opsige og fra hvornår.

7. Medlemmets ansvars- og hæftelsesforhold

Som medlem i Grundejerforeningen Skovparken er det medlemmets eget ansvar at sørge for at betale kontingent til Grundejerforeningen. Sker dette ikke, vil Grundejerforeningen udsende rykkerskrivelser til medlemmets adresse.

Hvis medlemmet har TV- og/eller internetabonnement hos Grundejerforeningen Skovparken, har medlemmet ansvar for at vedligeholde alt udleveret udstyr og fejlmelde eventuelle fejl.

Ved opsigelse af TV- og/eller internetabonnement, skal udstyret leveres tilbage til Grundejerforeningen Skovparken.

8. Rykkergebyr

Ved fremsendelse af rykkerbrev tillægges gebyr kr. 100 pr. rykkerbrev. Betales kontingentet ikke efter fremsendelse af 2. rykkerbrev afbrydes tilslutningen 5 hverdage efter

9. Udmelding af Grundejerforeningen Skovparken

Udmelding af Grundejerforeningen Skovparken kan kun ske ved salg af ejerbolig eller fraflytning af lejebolig.

9.1. Ejerboliger og andelsboliger

Det er fraflytters eget ansvar at få afmeldt kontingent til Grundejerforeningen. Kontingentet opkræves hos den aktuelle ejer på forfaldstidspunktet. Eventuel refusion ved ejerskifte må klares køber og sælger imellem. Fraflytning meldes til kassereren på kasserer@grf-skovparken.dk, hvor adresse der fraflyttes og dato for overtagelse skal meldes.

Opkrævning af kontingent sker fra og med tilmeldingsdatoen.

9.2. Lejeboliger

Ejeren af ejendommen hæfter for Grundejerforeningens kontingentbetaling.

Antennetilslutning, dvs. TV-pakker og/eller internetabonnement, er lejers ansvar. Ved fraflytning skal antennetilslutningen afmeldes.