Kontingent

Ved generalforsamling 2023 blev følgende kontingent vedtaget:

Samlet kontingent til Grundejerforeningen: 215 kr. per måned.

Dette inkluderer 15 kr. per måned øremærket træfældning på fællesarealerne og 100 kr. per måned til projektet om renovering af stier.

På Generalforsamlingen 2023 blev det stemt igennem at vi skal have renoveret vores stier. Dette indebærer en kontingentstigning til på grundejerforening-kontigentet på 100 kr. om måneden, øremærket netop denne renovation. Denne stigning bortfalder naturligvis, når stierne er færdigrenoveret.

Derudover er 25 kr. per måned øremærket Antenneafdelingen.

Vær opmærksom på at hele kontingentet er obligatorisk for alle medlemmer, uagtet om matriklen modtager TV og/eller internet fra Grundejerforeningen Skovparken. Dette da alle, gennem skødet, er obligatoriske medlemmer af Grundejerforeningen Skovparken.

For andelsboligforeningerne gælder for både Skovparken I og Skovparken II at hver beboer betaler kontingent direkte til Grundejerforeningen. Dog hæfter medlemmerne hver andelsboligforening solidarisk for hinanden, og derfor vil eventuelle ubetalte regninger blive sendt til den andelsboligforening som adressen tilhører.

Skovparken I består af Rådyrvænget 35-57 og 77.

Skovparken II består af Rådyrvænget 65-75, 79-87 og 91-99.

For Andelsboligforeningen Sprotoften Afd. 6 betaler hver beboer kontingentet til andelsboligforeningen og denne betaler samlet for hele afdelingen til Grundejerforeningen.

Sprotoften består af Rådyrvænget 2-52 og 60-110B.