Kontingent 2022

Ved generalforsamling 2021 blev følgende kontingent vedtaget:

Samlet kontingent til Grundejerforeningen: 115 kr. pr. md.

Heraf er 25 kr. pr. md. øremærket Antenneafdelingen.

Vær opmærksom på at hele kontingentet er obligatorisk for alle medlemmer, uagtet om matriklen modtager TV og/eller internet fra Grundejerforeningen Skovparken. Dette da alle, gennem skødet, er obligatoriske medlemmer af Grundejerforeningen Skovparken.