Tilslutningspligt

Tilslutningspligt til antenneforeninger

Som det nok er mange bekendt, har folketinget vedtaget at fjerne tilslutningspligten til antenneforeninger fra 1. januar 2014.
I den forbindelse har Grundejerforeningen Skovparken igennem Forenede Danske Antenneforeningers juridiske afdeling undersøgt, hvordan vi, som grundejerforening, er stillet og hvordan vi evt. skal forholde os.
Deres afgørelse er følgende:

Alle i Skovparken ved at medlemskab af Grundejerforeningen er tinglyst på alle ejendomme og man kan derfor ikke melde sig ud.

I 1989 besluttede Grundejerforeningen på ordinær samt ekstraordinær generalforsamling, at overtage antenneanlægget og levere fjernsyn til medlemmerne. Dette vil sige at vi alle, som medlem af grundejerforeningen, ejer vores antenne, mast, udstyr, kabler m.m.. Grundejerforeningen Skovparken er således ikke at betragte som en antenneforening, men en grundejerforening med en antenneafdeling.
I og med at vi som grundejerforening har vedtaget at overtage antennen med alt udstyr, har vi også påtaget os forpligtelsen til at vedligeholde, drive og administrere denne del af foreningens ejendom, hvilket i henhold til foreningens vedtægter gøres solidarisk af alle medlemmer.
Årsagen til at antenneafdelingen fremstår med eget regnskab er, at Told og Skat har vedtaget, at dette område er omfattet af gældende momsregler og derfor er momspligtig, hvorimod drift af en grundejerforening er momsfri.

Kan jeg så ikke frit vælge tv udbyder?

Jo, det er frit for alle om man vil benytte sig af foreningens tilbud om tv pakker, internet mm. alle kan, som tidligere, frit melde fra og vælge en anden udbyder. Dog skal man som medlem af grundejerforeningen stadig betale den solidariske del af de faste omkostninger der vedrører drift, vedligehold og administration af antenneafdelingen (udstyr og kabler), hvilket pt. svarer til vores kontingent for antenneafdelingen.

Vælger du en anden leverandør af TV-signal m.m., skal du være opmærksom på, at der skal etableres en ny forsyningsvej frem til dig som aftager, da der kun er mulighed for én udbyder ad gangen på grundejerforeningens kabelsystem.