Foreningen generelt

Grundejerforeningen Skovparken har til formål at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser.

Foreningen står bl.a. for

Antenneafdelingen er en underafdeling af Grundejerforeningen og den på generalforsamlingen valgte bestyrelse varetager begge dele af Grundejerforeningen.
Grunden til at der er denne opdeling, er at foreningerne kører med hvert deres regnskab, idet at Grundejerforeningen er en non-profit forening, mens antenneafdelingen bliver betegnet som en virksomhed.

Antenneafdelingen begyndte igen d. 26. april 2022 at stå for finansiering, administration, drift, vedligeholdelse og opgraderinger af anlægget, samt indkøb af radio/TV-kanaler og internet, inkl. IP-telefoni.
Foreningen ejer også kabelnettet i jorden, antennehuset samt antennemasten ved siden af antennehuset.

Mens Grundejerforeningen varetager beboerne i Skovparkens interesser, leverer antenneforeningen også internet, radio/TV-kanaler, IP-telefoni til en række husstande og institutioner i og udenfor Skovparkens område.