Historie

Skovparken kort fortalt

Skrevet af Niels-Jørgen Hoffmann (formand 1979- 2011)

Den 20. februar 1970 besluttede Nyborg Kommune, at der nord for motorvejen mellem Juelsbergskoven og Teglværkskoven skulle etableres et ca. 1 km2 stort boligkvarter.
Området, der blev døbt SKOVPARKEN, er en haveby med store hegn og mange friarealer, placeret mellem skovene, med adgang direkte til strand og det åbne land. De mange gangstier til skole, institutioner og indkøbssteder, og ikke mindst de store fællesarealer, der er mellem bebyggelserne, fik mange til at udtrykke, at udstykningen var Danmarks bedst gennemtænkte.

Bebyggelsen af området startede i 1971 og de 2 første vænger blev hurtigt fuldt udbygget, herefter blev der kortere og længere pauser i byggeriet og først sidst i firserne var området fuldt udbygget og bestod nu af ca. 725 boligenheder.

Boligerne ligger på små sideveje, som udgår fra områdets 6 stamveje, der har fået navnene:
Egernvænget – sydligst
Harevænget
Hjortevænget
Grævlingevænget
Rådyrvænget
Mårvænget – nordligst
Disse består primært af parcelhuse, herefter rækkehuse, men også andelsboliger og almennyttige boliger har fået plads i området.

På alle grunde er lyst en lang række servitutter og deklarationer, så området kan bevare de intentioner, som der blev lagt til grund for udstykningen. Blandt andet skal der i området oprettes en grundejerforening, der kan passe, vedligeholde og indrette områdets friarealer og i øvrigt være beboernes talerør i spørgsmål, der har fælles interesse.

Grundejerforeningen blev etableret den 20.9.1977 på en stiftende generalforsamling, som blev afholdt på Skovparkskolen.
Den første bestyrelse bestod af:
Kjeld Livoni, Harevænget 113
Niels-Jørgen Hoffmann, Egernvænget 41
Erik Kleding, Grævlingevænget 171
Mogens Sørensen, Hjortevænget 155
Leif H. Jørgensen, Harevænget 9
I området er en af deklarationerne, at der er pligt til at aftage kommunalt fjernvarme og radio/fjernsynssignal fra områdets fjernvarmecentral og antennemast.

Efterhånden som det blev almindeligt med flere og flere radio- og fjernsynsprogrammer, valgte Nyborg Kommune at afhænde antenne-anlægget til beboerne, og den 1. januar 1990 blev det overdraget til Grundejerforeningen.
Den daglige drift blev lagt i hænderne på:
Knud Rasmussen, Hjortevænget
Niels-Jørgen Hoffmann, Egernvænget
Grundejerforeningens kasserer opkræver halvårligt kontingent til både grundejer- og antenneforening og fører særskilt regnskab for hver forening.

Formænd

Formændene i Grundejerforeningen Skovparken har været følgende:

Kjeld Livoni

Niels-Jørgen Hoffmann

Torben Hyllegaard

Helmer Hansen

Flemming Hansen

Marck Tornvig

1977-1979

1979-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2021

2021-

Udbydere af TV og Internet i Skovparken

Egen drift, med Canal Digital som udbyder

Stofa

Antenneafdelingen Skovparken – egen drift

1990-2012

2012-2022

2022-

Nyborg Kommune (De kommunale værker, NKV)  etablerede antenneanlægget i Skovparken i forbindelse med at området blev bebygget og ifølge servitutten skulle alle beboere aftage og betale for signalerne.

På dette tidspunkt i slutningen af 1970’erne havde vi i Skovparken 6 TV kanaler og nogle radiokanaler.

Efterhånden som årene gik blev der overfor NKV fremsat ønske om flere TV og radiokanaler. Vi fik lidt flere, men de kommunale værker var ikke med på en hurtig udbygning.

Derfor gik bestyrelsen i gang med at få en aftale hvor Grundejerforeningen købte anlægget af kommunen.

Den 15. marts 1989 underskrev bestyrelsen aftalen om at overtage anlægget pr. 1. januar 1990.

Grundejerforeningen købte anlægget for 500 kroner, idet alle udgifter til etableringen havde været med i den grundpris som beboerne havde betalt for grundene.

Herefter gik det stærkt med udbygningen af anlægget og mange nye TV og radiokanaler kom til.

De første år i etableringsfasen passede Nyborg Kommunale Værker selv anlægget, men det blev hurtigt for kompliceret og Kommunen ansatte firmaet Ole Eriksen Antenner Aps til at passe og udbygge området.

Da Grundejerforeningen overtog antenneafdelingen den 1. januar 1990 fortsatte Grundejerforeningen aftalen med Ole Eriksen Antenner om fortsat at passe og udbygge den tekniske del af vort anlæg.

Alt hvad der skulle i vore pakker af TV og radiokanaler, ofte efter at der havde været afstemning om kanalsammensætningen blandt medlemmerne, forhandlede bestyrelsen direkte med de enkelte programudbydere for at få den bedst mulige pris. 

Det var et stort arbejde at forhandle med de efterhånden mange programudbydere og derfor blev der løbende indgået en aftale med Canal Digital om at de skulle levere flere og flere af kanalerne, da Canal Digital ofte kunne levere til en lavere pris end vi som Antenneafdeling selv kunne forhandle os til. Til sidst købte vi næsten alle programmer via Canal Digital. Dog skulle Grundejerforeningen forsat selv forhandle med Viasat, da der på daværende tidspunkt ikke var et samarbejde mellem Canal Digital og Viasat.

I 2012 købte Stofa Canal Digital og leverede herefter alle kanaler, incl Viasats, til vore pakker. Vi fortsatte med selv at sammensætte programindholdet.

Ole Eriksener Antenner Aps. blev i 2010 solgt til Stofa, som herefter overtog pasning af den tekniske del af anlægget.

Fra 2012 stod Stofa nu for drift og for salg af programmer til vor forening.

Nogle år senere valgte bestyrelsen at lade Stofa overtage alt vort udstyr i antennehuset, samt stå for al drift og indhold i pakkerne, medlemsindflydelsen på pakkeindholdet var hermed slut.

I 2021 var tilfredsheden med den kundeservice som Stofa leverede dog ikke længere ret stor og det blev derfor på en ordinær generalforsamling besluttet at Antenneafdelingen selv skulle overtage driften og vedligeholdelsen af anlægget igen. Dette skete per 26. april 2022. Herfra kom TV signalet nu via Allente, med Dansk Kabel TV som kørende teknikere.