Skovparken kort fortalt

Skrevet af Niels-Jørgen Hoffmann

Den 20. februar 1970 besluttede Nyborg Kommune, at der nord for motorvejen mellem Juelsbergskoven og Teglværkskoven skulle etableres et ca. 1 km2 stort boligkvarter.
Området der blev døbt – SKOVPARKEN – er en haveby med store hegn og mange friarealer, placeret mellem skovene, med adgang direkte til strand og det åbne land. De mange gangstier til skole, institutioner og indkøbssteder, og ikke mindst de store fællesarealer, der er mellem bebyggelserne fik mange til at udtrykke, at udstykningen var Danmarks bedst gennemtænkte.

Bebyggelsen af området startede i 1971 og de 2 første vænger blev hurtigt fuldt udbygget, herefter blev der kortere og længere pauser i byggeriet og først sidst i firserne var området fuldt udbygget og bestod nu af ca. 725 boligenheder.

Boligerne ligger på små sideveje, som udgår fra områdets 6 stamveje, der har fået navnene:
Egernvænget – sydligst
Harevænget
Hjortevænget
Grævlingevænget
Rådyrvænget
Mårvænget – nordligst
disse består primært af parcelhuse, herefter rækkehuse, men også andelsboliger og almennyttige boliger har fået plads i området.

På alle grunde er lyst en lang række servitutter og deklarationer, så området kan bevare de intentioner, som der blev lagt til grund for udstykningen. Blandt andet skal der i området oprettes en grundejerforening, der kan passe, vedligeholde og indrette områdets friarealer og i øvrigt være beboernes talerør i spørgsmål, der har fælles interesse.

Grundejerforeningen blev etableret den 20.9.1977 på en stiftende generalforsamling, som blev afholdt på Skovparkskolen.
Den første bestyrelse bestod af:
Kjeld Livoni, Harevænget 113
Niels-Jørgen Hoffmann, Egernvænget 41
Erik Kleding, Grævlingevænget 171
Mogens Sørensen, Hjortevænget 155
Leif H. Jørgensen, Harevænget 9
I området er en af deklarationerne, at der er pligt til at aftage kommunalt fjernvarme og radio/fjernsynssignal fra områdets fjernvarmecentral og antennemast.

Efterhånden som det blev almindeligt med flere og flere radio- og fjernsynsprogrammer, valgte Nyborg Kommune at afhænde antenne-anlægget til beboerne, og den 1. januar 1990 blev det overdraget til Grundejerforeningen.
Den daglige drift blev lagt i hænderne på:
Knud Rasmussen, Hjortevænget
Niels-Jørgen Hoffmann, Egernvænget
Grundejerforeningens kasserer opkræver halvårligt kontingent til både grundejer- og antenneforening og fører særskilt regnskab for hver forening.