Generalforsamling 24. april 2023

Dato og tidspunkt

24. April 2023 – kl. 19:00

Lokation

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Antal tilmeldte

77

Vedhæftede filer

Klik her

Grundejerforeningen Skovparkens medlemmer
indkaldes herved til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023
Mandag den 24 april kl. 19:00 på Hotel Nyborg Strand
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Fastsættelse af kontingent + Godkendelse af budget for år 2024.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Afgående er: Marck Tornvig (genopstiller)
  Per Bagge Jørgen (genopstiller)
  Jack Nielsen (genopstiller ikke)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af registreret eller statsaut. revisor.
 10. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne,
Marck Tornvig


Bemærk! Det er ikke tilladt at ryge på generalforsamlingen.

Der er kun adgang for én repræsentant pr. husstand.

Tilmelding via foreningens hjemmeside, ved at logge ind her: https://grf-skovparken.dk/medlemsside/. Vejledning kan ses her.