Generalforsamling 28. april 2016

Dato og tidspunkt

28. April 2016 – kl. 19:30

Lokation

Avlsgården, Skaboeshusevej 104, 5800 Nyborg

Vedhæftede filer

Klik her

Til foreningens medlemmer
Grundejerforeningen Skovparkens medlemmer
indkaldes herved til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Torsdag den 28. april kl. 19.30 på Avlsgården
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Fastsættelse af kontingent + Godkendelse af budget for år 2017
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Afgående er: Svend Hansen (genopstiller)
  Erik Mortensen (genopstiller)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af registreret eller statsaut. revisor
 10. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne,
Flemming Hansen


Bemærk! Det er ikke tilladt at ryge på årets generalforsamling