Generalforsamling 24. april 2014

Dato og tidspunkt

24. April 2014 – kl. 00:00

Lokation

Avlsgården, Skaboeshusevej 104, 5800 Nyborg

Vedhæftede filer

Klik her

Til foreningens medlemmer
Grundejerforeningen Skovparkens medlemmer
indkaldes herved til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014
Torsdag den 23 april kl. 19:30 på Avlsgården
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Afgående er: Svend Hansen (genopstiller)
  Erik Mortensen (genopstiller)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af registreret eller statsaut. revisor.
 10. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne,
Flemming Hansen