Generalforsamling 7. april 2022

Dato og tidspunkt

7. April 2022 – kl. 20:00

Lokation

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Vedhæftede filer

Klik her

Grundejerforeningen Skovparkens medlemmer

indkaldes herved til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022
Torsdag den 7 april kl. 19:00 på Hotel Nyborg Strand
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 • Valg af dirigent.
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Forslag fra bestyrelsen.
 • Forslag fra medlemmerne.
 • Fastsættelse af kontingent + Godkendelse af budget for år 2023.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Afgående er: Mette Stig-Wolff (genopstiller)
  Henrik Sonne-Schmidt (genopstiller)
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 • Valg af registreret eller statsaut. revisor.
 • Eventuelt.


På bestyrelsens vegne,
Marck Tornvig
Bemærk! Det er ikke tilladt at ryge på generalforsamling
• Der er kun adgang for én repræsentant pr. husstand.
• Deltagelse skal tilmeldes på forhånd til bestyrelsen senest 4 april, på telefon eller mail: tilmelding@grf-skovparken.dk