Stien til Juelsberg Skoven

Stien til Juelsberg Skoven

Stien for enden af Grævlingevænget, hen over marken, til Juelsbergskoven.

Efter at stien blev ødelagt af forpagteren af Juelsbergs jorder, har vi i bestyrelsen forsøgt at få genetableret en ordentlig sti.

Vi har forhandlet med Nyborg Kommune og med Gregers Juel, idet det er dem, der i sin tid lavede aftalen og etablerede stien.

Problemet er, at ingen kan finde noget skriftligt om stien, så vi har ingen mulighed for, ud fra tidligere tegninger eller skrivelser, at kræve en bestemt sti etableret.

Resultatet er blevet, at Juelsberg har godkendt, at vi fortsat får adgang til Juelsbergskoven, hen over marken, men stien skal være en såkaldt trampesti.

Aftalen er, at Skovparkens beboere skal bruge stien. Jo mere den bliver brugt, jo mindre ukrudt vil der kunne vokse på stien.

Hverken kommunen, Juelsberg eller Grundejerforeningen vil vedligeholde stien, og dette betyder derfor at det er op til beboerne at bruge stien mest muligt, så ukrudtet holdes nede.

Skulle én af jer der har en ældre græsslåmaskine få lyst til at køre en tur frem og tilbage på stien, så er det en god mulighed for at holde stien åben.

Desværre blev det ikke det resultat vi havde håbet på, men alternativet var ingen sti.