Resume af ekstraordinær generalforsamling

Resume af ekstraordinær generalforsamling

Tak igen for god støtte og opbakning til den ekstraordinære generalforsamling 13. december 2021. Der mødte 70 husstande op og der var medtaget 14 fuldmagter.

Efter gennemgang og spørgsmål blev forslag 1, eget COAX net i Skovparken, stemt igennem med overvældende flertal. Dette betyder at Skovparken per 1. maj overtager leveringen af TV og internet fra Stofa.

For at facilitere denne overtagelse bedst muligt bliver der meget snart sendt informationer ud omkring oprettelse i vores system for alle matrikler og tilmelding til TV og internetpakker for de interesserede. Mere information om dette kommer snarest.

Alle husstande skal tilmelde sig kundesystemet i Skovparken, da betaling af kontingent fremadrettet vil ske gennem dette system. Vejledninger til dette vil blive lagt op.

Vi glæder os til at få et endnu bedre antenneanlæg her i Skovparken.