Præcisering omkring kontingent

Præcisering omkring kontingent

Fordi vi har fået spørgsmål omkring det, kommer der her en præcisering omkring kontingentet:

Vi har én forening i Skovparken, nemlig Grundejerforeningen Skovparken. Alle matrikler er forpligtiget gennem skødet til at være medlem af Grundejerforeningen.

Denne grundejerforening har en antenneafdeling. Da antenneafdelingen er momsregistreret, og Grundejerforeningen som helhed ikke er det, er kontingentet delt op i to dele, for at det regnskabsmæssigt kan beskrives hvilken del af kontingentet der går til hvad. Lige nu er det samlede kontingent 115 kr., hvoraf antenneafdelingen står for de 25 kr..

Dette betyder at man som beboer herude betaler kontingent til Grundejerforeningen, herunder også antennedelen. Dermed kan man ikke nøjes med enten den ene eller det andet, med mindre andet specifikt står på skødet.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen