Omdeling af fakturaer

Omdeling af fakturaer

Så er de næste af fakturaerne med kontingenter ved at blive omdelt. Da vi omdeler dem manuelt, så er der ikke frimærke på kuverten.

Du kan forvente at få en faktura med kontingentindbetaling, hvis du ikke har TV abonnement hos Stofa – også selvom du har internet hos Stofa. Det er nemlig kun hvis du har TV fra Stofa, at matriklens kontingent bliver opkrævet gennem dem.

Alle i Grundejerforeningen betaler kontingent til både grundejerdelen og antennedelen af vores forening, og begge dele er i følge vedtægterne obligatorisk at betale, da vores antenneafdeling er en underafdeling af Grundejerforeningen.

Hvis du har spørgsmål til din regning, så send endelig Henrik en mail på kasserer@grf-skovparken.dk