Kontingentstigning

Kontingentstigning

På Generalforsamlingen 2023 blev det stemt igennem at vi skal have renoveret vores stier. Dette indebærer en kontingentstigning på 100 kr. om måneden, øremærket netop denne renovation.

Derfor er kontingentet for Grundejerforeningen steget fra 540,- kr. halvårligt til 1140,- kr. halvårligt.

Denne stigning bortfalder naturligvis, når stierne er færdigrenoveret.