Indkaldelse til generalforsamling d. 23. april 2015

Indkaldelse til generalforsamling d. 23. april 2015

Til foreningens medlemmer

Grundejerforeningen Skovparkens medlemmer indkaldes herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 23. april kl. 19,30 på Avlsgården

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen

5. Forslag fra medlemmerne

6. Fastsættelse af kontingent, og godkendelse af budget for år 2016

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Afgående er: Jack Nielsen (genopstiller) Kristina Geert-Jørgensen (genopstiller) Flemming Hansen (genopstiller)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af registreret eller statsaut. revisor

10. Eventuelt. 

På bestyrelsens vegne,

Flemming Hansen