Generalforsamling 26. april 2018

Dato og tidspunkt

26. April 2018 – kl. 19:30

Lokation

Avlsgården, Skaboeshusevej 104, 5800 Nyborg

Vedhæftede filer

Klik her

Til foreningens medlemmer
Grundejerforeningen Skovparkens medlemmer
indkaldes herved til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Torsdag den 26 april kl. 19:30 på Avlsgården
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Fastsættelse af kontingent + Godkendelse af budget for år 2018.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Afgående er: Erik Mortensen (genopstiller)
  Maja Hauberg (genopstiller)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af registreret eller statsaut. revisor.
 10. Eventuelt.


På bestyrelsens vegne,
Flemming Hansen


Bemærk! Det er ikke tilladt at ryge på generalforsamling