Generalforsamling 26. april 2012

Dato og tidspunkt

26. April 2012 – kl. 19:30

Lokation

Avlsgården, Skaboeshusevej 104, 5800 Nyborg

Vedhæftede filer

Klik her

Så nærmer tiden sig for den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen indkalder derfor til
Ordinær Generalforsamling
Torsdag den 26. april kl. 19.30 i Avlsgårdsforeningens lokaler.
Dagsorden for generalforsamlingen er i overensstemmelse
med foreningens vedtægter således:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg er: Svend Hanser genopstiller
  Erik Mortensen genopstiller
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af registreret eller statsaut. revisor
 10. Eventuelt


 1. På bestyrelsen vegne,
  Torben Hyllegaard