Generalforsamling 23. april 2015

Dato og tidspunkt

23. April 2015 – kl. 19:30

Lokation

Avlsgården, Skaboeshusevej 104, 5800 Nyborg

Vedhæftede filer

Klik her

Til foreningens medlemmer
Grundejerforeningen Skovparkens medlemmer indkaldes
herved til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Torsdag den 23. april kl. 19.30 på Avlsgården
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Fastsættelse af kontingent
  Godkendelse af budget for år 2016
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Afgående er: Jack Nielsen (genopstiller)
  Kristina Geert-Jørgensen (genopstiller)
  Flemming Hansen (genopstiller)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af registreret eller statsaut. revisor
 10. Eventuelt.


På bestyrelsens vegne,
Flemming Hansen