Generalforsamling 19. august 2021

Dato og tidspunkt

19. August 2021 – kl. 19:00

Lokation

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Vedhæftede filer

Klik her

Grundejerforeningen Skovparkens medlemmer
indkaldes herved til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021
Torsdag den 19 august kl. 19:00 på Hotel Nyborg Strand
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Fastsættelse af kontingent + Godkendelse af budget for år 2020.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Afgående er: Flemming Hansen (genopstiller)
  Per Jørgensen (genopstiller)
  Jack Nielsen (genopstiller)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af registreret eller statsaut. revisor.
 10. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne,
Flemming Hansen


Bemærk! Det er ikke tilladt at ryge på generalforsamling
• Indkaldelse er med forbehold for Corona regler.
• Der er kun adgang for én repræsentant pr. husstand.
• Deltagelse skal tilmeldes på forhånd til bestyrelsen pr. mail eller telefon, senest 16. august.