Ekstraordinær Generalforsamling 13. december 2021

Dato og tidspunkt

13. December 2021 – kl. 19:00

Lokation

Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Vedhæftede filer

Klik her

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Dato: Mandag 13. december 2021
Kl.: 19.00 – 22.00
Dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Fremlæggelse af 3 forslag til modernisering og opgradering af TV og Internet på Fællesantenneanlægget.
    For yderligere information henvises til: Grundejerforeningens hjemmeside, www.grf-skovparken.dk Samt på Facebook: www.facebook.com/GrfSkovparkenNyborg
  4. Fremlæggelse af revideret budget for Antenneafdelingen.

På grund af den aktuelle Corona situation, og de af Folketinget udstukket restriktioner, forbeholder Hotel Nyborg Strand sig retten til at afvise folk, der ikke overholder de på datoen, gældende restriktioner.
Tilmelding til Ekstraordinær Generalforsamling: tilmelding@grf-skovparken.dk
For at så mange husstande som muligt kan deltage, kan der kun deltager en person pr. husstand.
På vegne af Bestyrelsen
Marck Vesterskov Tornvig Formand