Generalforsamling 28. april 2011

Dato og tidspunkt

28. April 2011 – kl. 19:30

Lokation

Skaboeshusevej 104, 5800 Nyborg

Vedhæftede filer

Klik her

Til foreningens medlemmer

Grundejerforeningen Skovparkens medlemmer indkaldes herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 28. april kl. 19.30, på Avlsgården

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget for år 2012
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Afgående er:
  Niels-Jørgen Hoffmann (genopstiller ikke)
  Flemming Hansen (genopstiller)
  Helmer Hansen (genopstiller)
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af registreret eller statsaut. revisor
 11. Evt. (Herunder orientering fra gruppen bag Skovparkens Friskole)

På bestyrelsens vegne,
Niels-Jørgen Hoffmann