Generalforsamling 18. april 2013

Dato og tidspunkt

18. April 2013 – kl. 19:30

Lokation

Avlsgården, Skaboeshusevej 104, 5800 Nyborg

Vedhæftede filer

Klik her

Grundejer- og Antenneforeningen Skovparkens
medlemmer indkaldes herved til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Torsdag d. 18 april kl. 19.30 på Avlsgården
Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab tilgodkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Fastsættelse af kontingent.
  Godkendelse af budget for 2014.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Afgående er: Torben Hyllegaard (genopstiller ikke)
  Helmer Hansen (genopstiller ikke)
  Jack Nielsen (genopstiller)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  Afgående er: Flemming Hansen (opstiller til Best.)
  Tina Mortensen (opstiller til Best.)
 9. Valg af registreret eller statsaut. revisor.
 10. Eventuelt.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen