Ekstraordinær generalforsamling 3. oktober 2019

Dato og tidspunkt

3. October 2019 – kl. 19:30

Lokation

Avlsgården, Skaboeshusevej 104

Vedhæftede filer

Klik her

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Sted: Avlsgården, Skaboeshusevej 104
Dato: Torsdag 3. oktober 2019
Kl.: 19.30


På årets ordinære generalforsamling 28. april 2019, havde Nyborg kommune fremsendt en forespørgsel vedr. udvidelse af deres matrikel hvor busvendepladsen er placeret. Udvidelsen på ca. 800 m2 ønskede Kommunen at bruge til etablering af en offentlig parkeringsplads til brug for besøgende til parken ved Strandhøjen.
Generalforsamlingen vedtog at afslå Kommunens ønske og opfordrede dem til at benytte en anden placering til parkeringsplads.
Efterfølgende har Nyborg Kommune vedtaget lokalplan 296 og i den forbindelse besluttet at flytte busvendepladsen til den modsatte side af Skaboeshusevej til pladsen hvor Beredskabet har til huse. Dette for at kunne benytte vendepladsen ved Mårvænget som parkeringsplads.
Dette vil betyde at holdepladsen ved Mårvænget, samt stoppestederne ved Rådyrvænget og Grævlingevænget vil blive nedlagt.
Vi har i bestyrelsen efterfølgende modtaget mange bekymrede kommentarer fra beboere som udtrykker deres frustration over fremover at skulle gå langt og krydse Skaboeshusevej for at kunne benytte bybussen.


Bestyrelsen har derfor besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med eneste punkt: at ændre, den på generalforsamlingen, vedtagne beslutning om at afslå Kommunens ønske om at overtage (mod betaling) ca. 800 m2 af foreningens grund til etablering af parkeringspladser.


Forslag: Grundejerforeningen accepterer at Nyborg Kommune kan købe de ca. 800 m2 der er planlagt til etablering af offentligt parkeringsareal, mod garanti for at den nuværende busvendeplads forbliver på den nuværende placering, og at der ikke nedlægges stoppesteder i Skovparken.


Det er vigtigt at møde op, hvis man har en holdning til ovenstående forslag!
PBV.
Flemming Hansen Formand