Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Kære alle beboere,

Så er der sat dato på generalforsamlingen. Denne bliver i år

mandag d. 24. april 2023 kl. 19.00-22.00

Generalforsamlingen bliver afholdt på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

I år er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:
Marck Tornvig (formand) – genopstiller
Jack Nielsen (sekretær) – genopstiller ikke
Per Bagge Jørgensen (grøn mand) – genopstiller ikke

Derfor har vi brug for nye skønne kræfter i bestyrelsen – både som almindeligt medlem og som suppleant. Bestyrelsesmedlemmer bliver valgt for en periode af to år og suppleanter for en periode af ét år.

SÅ – overvej det gerne selv eller prik til dem du kender du tænker kunne været et godt match med bestyrelsen – vi forsøger at være så repræsentative som muligt for hele Skovparken.

Hvis I har nogle spørgsmål omkring omfanget af bestyrelsesarbejdet, så skriv til bestyrelse@grf-skovparken.dk

Forslag der skal stemmes om på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. marts per vedtægterne. Disse kan sendes til formanden på formand@grf-skovparken.dk eller afleveres i postkassen ved hovedstationen, Skaboeshusevej 115.

Den officielle indbydelse kommer ud med medlemsbladet senest to uger før generalforsamlingen, som sædvanligt. Her vil eventuelle forslag også blive vedhæftet.