Generalforsamling 2023 resume

Generalforsamling 2023 resume

Bestyrelsen siger tusind tak for en god generalforsamling d. 24. april 2023.

I mødte 78 husstande op, og vi takker mange gange for opbakningen. Referatet fra generalforsamlingen bliver lagt op så snart det er læst og underskrevet af hele bestyrelsen og af dirigenten, Ivar Hviid.

Til dem der ikke havde mulighed for at være der, er her et lille resume:

  1. Bestyrelsens forslag
    Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på Grundejerforeningen på 100 kr. per husstand per måned, øremærket vores stier og renovering af disse. Dette forslag med vedtaget, med 53 stemmer for og 25 stemmer imod.
  2. Valg til bestyrelsen
    Vi sagde farvel til vores mangeårige medlem, Jack Nielsen, der havde valgt ikke at genopstille. Derudover var Marck Tornvig og Per Bagge Jørgensen på valg og begge genopstillede og vores ene suppleant, Hoder Jensen, stillede op til valg til bestyrelsen. Ingen andre stillede op, og dermed blev alle tre valgt ind uden kampvalg.
  3. Suppleanter
    I år stillede Niels-Jørgen Hoffmann og Paul Svensson op som suppleanter. Da der ikke var andre der meldte sig, blev begge valgt ind uden kampvalg.