Borgerforslag om motorvejsstøj

Borgerforslag om motorvejsstøj

Et stort emne i Skovparken de sidste par år har været støjen fra motorvejen. Derfor støtter vi i bestyrelsen selvfølgelig op om nedenstående borgerforslag og vi anbefaler alle i Skovparken at skrive under, så vi kan skabe endnu mere fokus på dette problem i Folketinget.

Link til borgerforslaget

Information omkring borgerforslaget

Nyborg Kommune og borgmesteren Kenneth Muhs, er gået sammen med otte andre borgmestre om, at stille et borgerforslag. Borgerforslaget kræver at staten senest i 2040 skal sikre borgerne langs statens motorveje mod sundhedsskadelig trafikstøj.

Når mennesker lever og opholder sig i områder med trafikstøj, er der en betydelig risiko for alvorlig sygdom og tidligere død. Derfor har kommunerne nu oprettet et borgerforslag om at staten skal sikre lovgivning og støjbekæmpelse, så ingen boliger langs statens veje udsættes for støj over de støjgrænser, som miljøministeriet har fastsat.

Når der ikke er flere kommuner med lige nu, skyldes det, at der ikke er mulighed for at have flere end 10 medstillere på et borgerforslag, men der arbejdes på at få flere med.

Link til borgerforslaget

Link til artikel i Fyens Stiftstidende