Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsens sammensætning

Tusind tak for en god og debatrig generalforsamling i mandags på Hotel Nyborg Strand. Det er altid dejligt med aktive medlemmer.

På valg var Mette Stig-Wolff og Søren Nielsen, der begge genopstillede. Derudover fratræder Per Bagge Jørgensen sin bestyrelsespost før tid af personlige årsager. Derfor skulle der vælges tre til bestyrelsen, hvor den nye grønne mand skal på valg igen næste år.

Ud over Mette og Søren meldte Jesper Wollesen og Martin Søholm sig klar.

Her var det Mette, Søren og Martin der blev valgt ind i bestyrelsen. Velkommen tilbage til Mette og Søren og velkommen til, til Martin.

Som suppleanter blev Jesper Wollesen og Carl-Erik Andersen valgt ind.

Der vil hurtigst muligt komme billeder op på hjemmesiden af de nye medlemmer.

Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde: