Fuldmagter, beretninger og referater fra Generalforsamlinger

2022

Referat ordinære generalforsamling 2022 / Formandens Beretning ordinær generalforsamling 2022 / Præsentation 2022

2021

Fuldmagt ekstraordinær generalforsamling 2021 / Referat ekstraordinær generalforsamling 2021 / Forslag 1 og 3 ekstraordinær generalforsamling 2021

2021

Referat ordinære generalforsamling 2021 / Formandens Beretning ordinær generalforsamling 2021 / Oplæg Forslag 1 og 2

2020

Beretning ordinære generalforsamling 2020 / Referat ordinære generalforsamling 2020

2019

Referat ekstraordinære generalforsamling 2019

2019

Beretning ordinære generalforsamling 2019 / Referat ordinære generalforsamling 2019

Breve der er sendt til Nyborg Kommune, jf. beslutninger truffet på generalforsamlingen.
Brev vedr lokalplan 296 – 2019
Brev vedr hegn imod Juelsberg 2019

2018

Beretning ordinære generalforsamling 2018 / Referat ordinære generalforsamling 2018

Forslag fra medlemmer til generalfosamling 2018:
Forslag 1 – Forslag om vedligeholdelse af det naturlige hegn ind mod Juelsbergs marker
Forslag 2 – Ejerforeningen støtter og tiltræder, at deklaration fra 1978 gældende for Harevænget 1-79
bortfalder og aflyses via en af Nyborg Kommune udarbejdet lokalplan.

2017

Beretning ordinære generalforsamling 2017 / Referat ordinære generalforsamling 2017

2016

Beretning ordinære generalforsamling 2016 / Referat ordinære generalforsamling 2016

2015

Beretning ordinære generalforsamling 2015  /  Referat ordinære generalforsamling 2015

2014

Beretning ordinære generalforsamling 2014  /  Referat ordinære generalforsamling 2014

2013

Beretning ordinære generalforsamling 2013 Referat ordinære generalforsamling 2013

2012

Beretning ordinære generalforsamling 2012  /  Referat ordinære generalforsamling 2012

2011

Beretning ordinære generalforsamling 2011  /  Referat ordinære generalforsamling 2011