Foreningen generelt

Grundejerforeningen Skovparken har til formål at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser.

Foreningen står bl.a. for finansiering, administration, vedligeholdelse og drift af områdets cykel- og gangstier.
Vedligeholdelse af hegn og beplantning jf. den beplantningsplan der er underlagt Nyborg kommunes lokalplan, samt vedligeholdelse af fælles friarealer incl. legepladser.
Samlet set passer foreningen, med stier og fællesarealer m.m. et område på ca. 22 hektar.

Antenneforeningen er en underafdeling af Grundejerforeningen og den på generalforsamlingen valgte bestyrelse varetager begge foreninger.
Grunden til at det er der er denne opdeling er at foreningerne kører med hvert deres regnskab, idet at Grundejerforeningen er en non-profit forening mens antenneforeningen bliver betegnet som en virksomhed.

Antenneforeningen stod tidligere for finansiering, administration, drift, vedligeholdelse og opgraderinger af anlægget, samt indkøb af radio/TV-kanaler.
I 2012 blev store dele af den daglige drift og vedligeholdelse overtaget af Stofa.
Og i 2013 indgik foreningen i et tættere samarbejde med Stofa, som indbefatter levering af internet, radio/TV-kanaler, IP-telefoni til alle beboere i foreningen.
Foreningen ejer dog stadigvæk kabelnettet i jorden, antennehuset samt antennemast.

Mens grundejerforeningen varetager beboerne i Skovparkens interesser, levere antenneforeningen også internet, radio/TV-kanaler, IP-telefoni til en række husstande og institutioner i- og udenfor Skovparkens område.