Generelle nyheder

Mailadresser hos Stofa

Vi har i bestyrelsen forhandlet alt det vi kan med Stofa, men Stofa vil ikke tilbyde hosting eller håndtering af e-mail efter aftaleophør. Dette betyder at der pr. 1. maj ikke vil være adgang til de nuværende mailadresser der ender på @galnet.dk, @cdnet.dk og @skovparknet.dk.
Når Stofa sender brev ud omkring opsigelsesvarsel og -proces, så vil der også være en vejledning til at hente jeres e-mails ned inden systemet lukkes ned.
Derfor vil vi fra bestyrelsens side af dele nedenstående links med jer, som en hjælp til at komme i gang med at få rykket jeres mail-adresser.

Hvis I har svært ved det og har brug for hjælp, så spørg gerne børn/børnebørn/naboer eller andre i jeres omgangskreds der er gode til IT. En mulighed er også at spørge efter hjælp inde på Skovparkens facebook-gruppe (https://www.facebook.com/groups/139802172759579/), der er vi i bestyrelsen sikre på der nok skal være nogle der gerne vil hjælpe.

Links til hjælp med Gmail:
Tekst guide til hvordan du ændrer din mail på Facebook:

Råger i Skovparken

Per har undersøgt muligheder for at håndtere de råger vi bøvler med i Skovparken herude. Vi har fået tilladelse fra kommunen at sætte afværgemidler op for rågerne og afskydning inden for 100 m af disse af voksne råger. Derudover har vi sendt en ansøgning om afskydning af rågeunger i maj og juni.
Dette betyder at der i den kommende weekend vil blive sat afværgemiddel op, som kan ses på billedet, ved legepladsen mellem Egernvænget og Harevænget, i denne weekend, dvs. d. 12. og 13. februar. Derfor vil I kunne høre skud om morgenen og i løbet af dagen disse dage.
I må meget gerne lade afværgemidlet være, så det virker efter hensigten.
Derudover, hvis der er andre område i Skovparken som I oplever har store problemer med råger, så skriv dette til Per på groen@grf-skovparken.dk.

Generalforsamling 2022

Til information bliver generalforsamlingen i år torsdag d. 7. april 2022, kl. 19.00-22.00. Det bliver igen på Hotel Nyborg Strand.
Eventuelle forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. marts 2022, som beskrevet i vedtægterne.
Indkaldelsen kommer ca. midt i marts, men nu kan I sætte kryds i kalenderen.

Opsummering fra ekstraordinær generalforsamling

Tak igen for god støtte og opbakning til den ekstraordinære generalforsamling. Der mødte 70 husstande op og der var medtaget 14 fuldmagter.

Efter gennemgang og spørgsmål blev forslag 1, eget COAX net i Skovparken, stemt igennem med overvældende flertal. Dette betyder at Skovparken per 1. maj overtager leveringen af TV og internet fra Stofa.

For at facilitere denne overtagelse bedst muligt bliver der meget snart sendt informationer ud omkring oprettelse i vores system for alle matrikler og tilmelding til TV og internetpakker for de interesserede. Mere information om dette kommer snarest.

Alle husstande skal tilmelde sig kundesystemet i Skovparken, da betaling af kontingent fremadrettet vil ske gennem dette system. Vejledninger til dette vil blive lagt op.

Vi glæder os til at få et endnu bedre antenneanlæg her i Skovparken.

Gennemgang af antenneanlægget

I disse dage kører Dansk Kabel TV rundt herude i området, da de er ved at tjekke hele vores anlæg igennem meget grundigt, så vi fremadrettet har så få overraskelser som muligt vedrørende standen af alle komponenterne herude.
Dette kan dog betyde at der kan komme kortvarige afbrydelser på 1-3 minutter i det område de arbejder i. Vi beklager meget enhver gene dette måtte skabe og afbrydelserne holdes selvfølgeligt på et minimum og arbejdet er færdigt hurtigst muligt.
Når I ser dem kører rundt herude er I altid velkomne til at gå ud og snakke med dem. Hvis I har specifikke problemer I oplever gentager sig i jeres vænge, er I også velkomne til at oplyse dem om dette.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I denne weekend har alle matrikler i deres postkasse fået en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 13. december 2021, hvor vi skal stemme om den endelige løsning for antenneanlægget.
Indkaldelsen samt de tre forslag er her:


Budget for TV pakkerne og sammensætningen af disse, kommer så snart de sidste detaljer er forhandlet på plads med udbyderen
Husk at der stadig er krav om tilmelding. Denne skal sendes til tilmelding@grf-skovparken.dk.
Derudover er deltagelse stadig begrænset til én person per hustand.
Med på mødet vil være repræsentanter fra de firmaer der vil skulle levere løsningen til Forslag 1, for at kunne opklare eventuelle tvivlsspørgsmål.

Den 8. december kl. 20.00-21.00 holder Mette og Marck et virtuelt spørgemøde inden den ekstraordinære generalforsamling. Denne vil foregå på Twitch og et par dage før mødet kommer der et link op til spørgemødet. Her har I mulighed for at stille alle de spørgsmål som I mangler at få opklaret om fremtiden for antenneanlægget.

Mvh Bestyrelsen

Information omkring græsarmering ved NFS’ pumpestation

NFS har en pumpestation ved græsarealet mellem Rådyrvænget og Grævlingevænget. For at de ikke skal køre på vores stier med deres store maskiner, har bestyrelsen sagt ja til at NFS lægger græsarmering ned i græsset fra Rådyrvænget og hen til pumpestationen, da dette beskytter både vores stier og letter arbejdet for NFS. Dette er arbejde har de netop påbegyndt.
På det første vedhæftede billede kan I se hvor pumpestationen er og hvor græsarmeringen kommer til at være.
Billede nummer to er en illustration over hvordan armeringen bliver bygget op og sået græs.
På billede nummer 3 kan I se hvordan vi kan forvente at armeringen kommer til at se ud, når græsset er groet til igen.
Med venlig hilsen, Bestyrelsen
Billede 1:
Billede 2:
Billede 3:

ANG. DYREHEGNET

Efter bestyrelsen har rykket ved Nyborg Kommune, er kommunen nu gået i gang med at fjerne det gamle dyrehegn over mod Juelsbergs marker og er næsten færdig med dette. Det nye hegn er bestilt hjem og driftsafdelingen har lovet at hegnet er færdigt inden året er færdigt.

Derudover er kommunens jurist sat på sagen omkring stien over til skoven og kommunen vender tilbage til os så snart der er nyt i sagen.

VEDR. DYREHEGNET OG STIEN TIL SKOVEN

Torsdag d. 16. september har vores formand, Marck Tornvig, sendt nedenstående mail til Søren Møllegård, der er Vicekommunaldirektør i Nyborg Kommune, angående dyrehegnet ind mod Juelsbergs marker og stien over til skoven.

Vi skal nok informere her omkring kommunens respons på denne henvendelse.


Hej Søren

Jeg er ny formand i Grundejerforeningen Skovparken. Jeg er ved at kigge på en de sager Flemming har haft gang i.

Jeg kan forstå på ham at du er manden der har med sagen at gøre, eller en af dine medarbejdere der sidder med sagen omkring dyrehegnet. Jeg har fået en del henvendelser omkring dette da man har set en del dyreaktivitet og nærved situationer, de har været tæt ved at blive fanget i det efterhånden meget faldefærdige dyrehegn.

Jeg kan forstå på vores tidligere formand Flemming, at der har været en aftale om at kommunen skulle have dette bragt i orden, i 2019.
Men grundet Corona er det blevet udsat. Men jeg forestiller mig at der må være styr på dette nu, så vi som Flemming efterlyser kunne få en dato på hvornår arbejdet påbegyndes.

Der er jo også spørgsmålet omkring stien. Tænker sagen er meget ligetil at det er lodsejer der skal reetablere stien. Hvad er status der?

Jeg ser frem til at høre fra dig eller en af dine medarbejdere inden kort tid, så vi kan få det løst i almindelighed. Jeg har en del beboere herude der kræver handling nu, dette kan jeg ikke sidde overhørig.

Jeg håber på en hurtig løsning i denne sag, trods jeg ved at forvaltningen er meget presset. Jeg regner dog med at høre fra dig i løbet af en uges tid.

Med venlig hilsen

Marck Vesterskov Tornvig

Formand for grf-skovparken

Hjortevænget 144

IT-udvalget ang. internet og kabel-TV i Skovparken

 
Så er IT-udvalget oppe at køre og vi har her til aften holdt vores første møde, virtuelt og corona sikkert.
Udvalget består af Mette Stig-Wolff fra bestyrelsen, Hoder Jensen, Brian Wenzel, Flemming Eriksen og Marck Tornvig.
Til at starte med kommer arbejdet til at bestå af hvordan det står til med anlægget herude lige nu, så vi ved hvor vi kan komme hen bagefter.
Vores næste møde er fredag d. 22/1. Hvis I skulle have nogle spørgsmål eller nogen undren ift. fremtiden for antenneforeningen her i Skovparken, så skriv en mail til mette@skovparknet.dk, så tager udvalget det op på næste møde.
Mvh Bestyrelsen


Bemærk at der står forkert årstal på den omdelte indkaldelse,
det er selvfølgelige 2020 og ikke 2022 som der står i medlemsbladet.


23/10/2018

23/10/2018


30/06/2017

Så er de nye gynger på legepladsen
ved Harevænget kommet på plads.


01/11/2016

flishugning-2016

Flishugning 2016


08/06/2015

Lidt økonomisk nyt!

I disse dage udsender vi opkrævning af Kontingenter for såvel Grundejer- som Antenneforeningen til de medlemmer, som ikke er blevet opkrævet direkte via Stofa.
Nødvendige data fremgår af opkrævningen, som er på vej til postkassen hos berørte medlemmer.

.


07/04/2015

Til foreningens medlemmer

Grundejerforeningen Skovparkens medlemmer indkaldes herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 23. april kl. 19,30 på Avlsgården

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen

5. Forslag fra medlemmerne

6. Fastsættelse af kontingent, og godkendelse af budget for år 2016

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Afgående er: Jack Nielsen (genopstiller) Kristina Geert-Jørgensen (genopstiller) Flemming Hansen (genopstiller)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af registreret eller statsaut. revisor

10. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne,

Flemming Hansen


10/12/2014

Ny hjemmeside

Så er vores ny designet hjemmeside endelig på plads. Den skulle gerne give dig hurtigere information om hvad der sker i Skovparken, end den gamle side. Siden er flyttet fra vores gamle Sidebuilder CMS system til WordPress CMS, dette er gjort fordi der efterhånden var kommet en del begrænsninger i mulighederne på den gamle side. Ved at flytte til WordPress har vi fået flere muligheder, og siderne bliver lettere at opdaterer. Samtidig får alle i bestyrelsen nu mulighed for selv at lægge nyheder og anden information op, uden at alt nødvendigvis skal forbi min computer. Vi vil samtidig sige tak til Niels Overgaard fra www.nichamweb.dk som har stået for hele grund programmeringen af sidens design, samt den store hjælp med hele flytningen fra gammelt til nyt design. Mvh. Jack webmaster