Generelle nyheder

VEDR. DYREHEGNET OG STIEN TIL SKOVEN

Torsdag d. 16. september har vores formand, Marck Tornvig, sendt nedenstående mail til Søren Møllegård, der er Vicekommunaldirektør i Nyborg Kommune, angående dyrehegnet ind mod Juelsbergs marker og stien over til skoven.

Vi skal nok informere her omkring kommunens respons på denne henvendelse.


Hej Søren

Jeg er ny formand i Grundejerforeningen Skovparken. Jeg er ved at kigge på en de sager Flemming har haft gang i.

Jeg kan forstå på ham at du er manden der har med sagen at gøre, eller en af dine medarbejdere der sidder med sagen omkring dyrehegnet. Jeg har fået en del henvendelser omkring dette da man har set en del dyreaktivitet og nærved situationer, de har været tæt ved at blive fanget i det efterhånden meget faldefærdige dyrehegn.

Jeg kan forstå på vores tidligere formand Flemming, at der har været en aftale om at kommunen skulle have dette bragt i orden, i 2019.
Men grundet Corona er det blevet udsat. Men jeg forestiller mig at der må være styr på dette nu, så vi som Flemming efterlyser kunne få en dato på hvornår arbejdet påbegyndes.

Der er jo også spørgsmålet omkring stien. Tænker sagen er meget ligetil at det er lodsejer der skal reetablere stien. Hvad er status der?

Jeg ser frem til at høre fra dig eller en af dine medarbejdere inden kort tid, så vi kan få det løst i almindelighed. Jeg har en del beboere herude der kræver handling nu, dette kan jeg ikke sidde overhørig.

Jeg håber på en hurtig løsning i denne sag, trods jeg ved at forvaltningen er meget presset. Jeg regner dog med at høre fra dig i løbet af en uges tid.

Med venlig hilsen

Marck Vesterskov Tornvig

Formand for grf-skovparken

Hjortevænget 144

IT-udvalget ang. internet og kabel-TV i Skovparken

 
Så er IT-udvalget oppe at køre og vi har her til aften holdt vores første møde, virtuelt og corona sikkert.
Udvalget består af Mette Stig-Wolff fra bestyrelsen, Hoder Jensen, Brian Wenzel, Flemming Eriksen og Marck Tornvig.
Til at starte med kommer arbejdet til at bestå af hvordan det står til med anlægget herude lige nu, så vi ved hvor vi kan komme hen bagefter.
Vores næste møde er fredag d. 22/1. Hvis I skulle have nogle spørgsmål eller nogen undren ift. fremtiden for antenneforeningen her i Skovparken, så skriv en mail til mette@skovparknet.dk, så tager udvalget det op på næste møde.
Mvh Bestyrelsen


Bemærk at der står forkert årstal på den omdelte indkaldelse,
det er selvfølgelige 2020 og ikke 2022 som der står i medlemsbladet.


23/10/2018

23/10/2018


30/06/2017

Så er de nye gynger på legepladsen
ved Harevænget kommet på plads.


01/11/2016

flishugning-2016

Flishugning 2016


08/06/2015

Lidt økonomisk nyt!

I disse dage udsender vi opkrævning af Kontingenter for såvel Grundejer- som Antenneforeningen til de medlemmer, som ikke er blevet opkrævet direkte via Stofa.
Nødvendige data fremgår af opkrævningen, som er på vej til postkassen hos berørte medlemmer.

.


07/04/2015

Til foreningens medlemmer

Grundejerforeningen Skovparkens medlemmer indkaldes herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 23. april kl. 19,30 på Avlsgården

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen

5. Forslag fra medlemmerne

6. Fastsættelse af kontingent, og godkendelse af budget for år 2016

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Afgående er: Jack Nielsen (genopstiller) Kristina Geert-Jørgensen (genopstiller) Flemming Hansen (genopstiller)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af registreret eller statsaut. revisor

10. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne,

Flemming Hansen


10/12/2014

Ny hjemmeside

Så er vores ny designet hjemmeside endelig på plads. Den skulle gerne give dig hurtigere information om hvad der sker i Skovparken, end den gamle side. Siden er flyttet fra vores gamle Sidebuilder CMS system til WordPress CMS, dette er gjort fordi der efterhånden var kommet en del begrænsninger i mulighederne på den gamle side. Ved at flytte til WordPress har vi fået flere muligheder, og siderne bliver lettere at opdaterer. Samtidig får alle i bestyrelsen nu mulighed for selv at lægge nyheder og anden information op, uden at alt nødvendigvis skal forbi min computer. Vi vil samtidig sige tak til Niels Overgaard fra www.nichamweb.dk som har stået for hele grund programmeringen af sidens design, samt den store hjælp med hele flytningen fra gammelt til nyt design. Mvh. Jack webmaster