Generelle nyheder

23/10/2018

23/10/2018


30/06/2017

Så er de nye gynger på legepladsen
ved Harevænget kommet på plads.


01/11/2016

flishugning-2016

Flishugning 2016


08/06/2015

Lidt økonomisk nyt!

I disse dage udsender vi opkrævning af Kontingenter for såvel Grundejer- som Antenneforeningen til de medlemmer, som ikke er blevet opkrævet direkte via Stofa.
Nødvendige data fremgår af opkrævningen, som er på vej til postkassen hos berørte medlemmer.

.


07/04/2015

Til foreningens medlemmer

Grundejerforeningen Skovparkens medlemmer indkaldes herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 23. april kl. 19,30 på Avlsgården

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen

5. Forslag fra medlemmerne

6. Fastsættelse af kontingent, og godkendelse af budget for år 2016

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Afgående er: Jack Nielsen (genopstiller) Kristina Geert-Jørgensen (genopstiller) Flemming Hansen (genopstiller)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af registreret eller statsaut. revisor

10. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne,

Flemming Hansen


10/12/2014

Ny hjemmeside

Så er vores ny designet hjemmeside endelig på plads. Den skulle gerne give dig hurtigere information om hvad der sker i Skovparken, end den gamle side. Siden er flyttet fra vores gamle Sidebuilder CMS system til WordPress CMS, dette er gjort fordi der efterhånden var kommet en del begrænsninger i mulighederne på den gamle side. Ved at flytte til WordPress har vi fået flere muligheder, og siderne bliver lettere at opdaterer. Samtidig får alle i bestyrelsen nu mulighed for selv at lægge nyheder og anden information op, uden at alt nødvendigvis skal forbi min computer. Vi vil samtidig sige tak til Niels Overgaard fra www.nichamweb.dk som har stået for hele grund programmeringen af sidens design, samt den store hjælp med hele flytningen fra gammelt til nyt design. Mvh. Jack webmaster