Velkommen til Grundejerforeningen SKOVPARKEN

Vi vil her informere og oplyse om ALT vedr. foreningens drift og andre informationer, som vi håber må være til oplysning og glæde for vore medlemmer og andre, som ønsker at orientere sig om, hvad der sker i vor forening!
Klik på menuen for at se hvad der gemmer sig under overskrifterne! God fornøjelse!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I denne weekend har alle matrikler i deres postkasse fået en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 13. december 2021, hvor vi skal stemme om den endelige løsning for antenneanlægget.
Indkaldelsen samt de tre forslag er her:


Budget for TV pakkerne og sammensætningen af disse, kommer så snart de sidste detaljer er forhandlet på plads med udbyderen
Husk at der stadig er krav om tilmelding. Denne skal sendes til tilmelding@grf-skovparken.dk.
Derudover er deltagelse stadig begrænset til én person per hustand.
Med på mødet vil være repræsentanter fra de firmaer der vil skulle levere løsningen til Forslag 1, for at kunne opklare eventuelle tvivlsspørgsmål.

Den 8. december kl. 20.00-21.00 holder Mette og Marck et virtuelt spørgemøde inden den ekstraordinære generalforsamling. Denne vil foregå på Twitch og et par dage før mødet kommer der et link op til spørgemødet. Her har I mulighed for at stille alle de spørgsmål som I mangler at få opklaret om fremtiden for antenneanlægget.

Mvh Bestyrelsen

INFORMATION OMKRING GRÆSARMERING VED NFS’ PUMPESTATION

NFS har en pumpestation ved græsarealet mellem Rådyrvænget og Grævlingevænget. For at de ikke skal køre på vores stier med deres store maskiner, har bestyrelsen sagt ja til at NFS lægger græsarmering ned i græsset fra Rådyrvænget og hen til pumpestationen, da dette beskytter både vores stier og letter arbejdet for NFS. Dette er arbejde har de netop påbegyndt.
På det første vedhæftede billede kan I se hvor pumpestationen er og hvor græsarmeringen kommer til at være.
Billede nummer to er en illustration over hvordan armeringen bliver bygget op og sået græs.
På billede nummer 3 kan I se hvordan vi kan forvente at armeringen kommer til at se ud, når græsset er groet til igen.
Med venlig hilsen, Bestyrelsen
Billede 1:
Billede 2:
Billede 3:

Ang. dyrehegnet

Efter bestyrelsen har rykket ved Nyborg Kommune, er kommunen nu gået i gang med at fjerne det gamle dyrehegn over mod Juelsbergs marker og er næsten færdig med dette. Det nye hegn er bestilt hjem og driftsafdelingen har lovet at hegnet er færdigt inden året er færdigt.

Derudover er kommunens jurist sat på sagen omkring stien over til skoven og kommunen vender tilbage til os så snart der er nyt i sagen.

Vedr. dyrehegnet og stien til skoven

Torsdag d. 16. september har vores formand, Marck Tornvig, sendt nedenstående mail til Søren Møllegård, der er Vicekommunaldirektør i Nyborg Kommune, angående dyrehegnet ind mod Juelsbergs marker og stien over til skoven.

Vi skal nok informere her omkring kommunens respons på denne henvendelse.


Hej Søren

Jeg er ny formand i Grundejerforeningen Skovparken. Jeg er ved at kigge på en de sager Flemming har haft gang i.

Jeg kan forstå på ham at du er manden der har med sagen at gøre, eller en af dine medarbejdere der sidder med sagen omkring dyrehegnet. Jeg har fået en del henvendelser omkring dette da man har set en del dyreaktivitet og nærved situationer, de har været tæt ved at blive fanget i det efterhånden meget faldefærdige dyrehegn.

Jeg kan forstå på vores tidligere formand Flemming, at der har været en aftale om at kommunen skulle have dette bragt i orden, i 2019.
Men grundet Corona er det blevet udsat. Men jeg forestiller mig at der må være styr på dette nu, så vi som Flemming efterlyser kunne få en dato på hvornår arbejdet påbegyndes.

Der er jo også spørgsmålet omkring stien. Tænker sagen er meget ligetil at det er lodsejer der skal reetablere stien. Hvad er status der?

Jeg ser frem til at høre fra dig eller en af dine medarbejdere inden kort tid, så vi kan få det løst i almindelighed. Jeg har en del beboere herude der kræver handling nu, dette kan jeg ikke sidde overhørig.

Jeg håber på en hurtig løsning i denne sag, trods jeg ved at forvaltningen er meget presset. Jeg regner dog med at høre fra dig i løbet af en uges tid.

Med venlig hilsen

Marck Vesterskov Tornvig

Formand for grf-skovparken

Hjortevænget 144

5800 Nyborg

Tusind tak

Tusind tak for en fantastisk generalforsamling! Vi var 100 fremmødte matrikler og derudover var der 20 fuldmagter med. Det er fantastisk at se jeres engagement i området herude!
Det fulde referat ligger her på hjemmesiden, men her er en kort opsummering:
 
– Forslag 1: Fibernet i Skovparken blev der stemt overvældende ja til, så IT-udvalget fortsætter sit engagerede arbejde, og får de sidste detaljer på plads, så vi snarest kan tage en endelig ja/nej beslutning.
 
– Forslag 2: Stofa GigaNet blev nedstemt, da Forslag 1 blev vedtaget.
 
– Forslag 3: 100.000 kr af Grundejerforeningens årlige budget sættes af til at få fældet de træer der har brug for at blive fældet. Dette er ca. 1/4 af træerne.
 
– Forslag 4: Biodiversitets udvalget blev stort set enstemmigt stemt igennem, så deres arbejde starter snart.
 
Da forslag 1 blev stemt igennem, stiger Antenneforeningens kontingent med 15 kr/md til 25 kr/md pr. 1. januar 2022.
Da forslag 3 blev stemt igennem, stiger Grundejerforeningens kontingent med 15 kr/md til 90 kr/md pr. 1. januar 2022.
 
Til sidst var der valg til bestyrelsen. Her var Flemming Hansen, Per Jørgensen og Jack Nielsen på genvalg og de genopstillede alle tre. Derudover stillede Marck Tornvig og Flemming Eriksen op.
Efter afstemning blev Per Jørgensen og Jack Nielsen genvalgt og Marck Tornvig valgt ind. Dette betyder at vi i bestyrelsen må sige farvel til vores mangeårige formand Flemming Hansen og sige velkommen til Marck Tornvig.
Flemming Eriksen og Hannibal Madsen blev valgt som suppleanter.

Finansielle detaljer ang. forslag 1 og 2 til general- forsamlingen 2021

Som lovet i medlemsbladet er hermed de detaljerede finansielle informationer omkring Stofas ombygning af det nuværende anlæg og Antenneforeningens renovering til nyt fibernet anlæg. Derudover er også et forslag til hvordan TV-pakker hos Antenneforeningen kunne se ud og begrundelser herfor.

Detaljer ang forslag 1 og 2

Forslag til sammensætning af TV pakker

GENERAL-
FORSAMLING

Kære grundejerforeningsmedlemmer,
Nu er corona endelig faldet så meget til ro at vi har mulighed for at holde en fysisk generalforsamling.
Generalforsamlingen bliver torsdag d. 19. august, kl. 19.00-22.00, på Nyborg Strand.
Indkaldelse kommer selvfølgelig også ud fysisk i brev senest 14 dage før, men vi tænkte at I skulle have mulighed for at reservere datoen.
 
Ift. forslag: Disse skal indsendes senest d. 10. juli. De skal afleveres enten hos Flemming, på Harevænget 124, eller sendes på mail til Flemming på flemhans@skovparknet.dk.
Hvis du/I har brug for råd og vejledning ift. forslag vil alle i bestyrelsen selvfølgelig gerne være behjælpelige. I kan enten sende det som besked her på siden eller til en af vores mails, der kan ses på forsiden af hjemmesiden her.
 
Indtil vi ses igen,
God sommer,
Mette, på vegne af Bestyrelsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, 13. dec. 2021.

Gennemgang af antenneanlægget

I disse dage kører Dansk Kabel TV rundt herude i området, da de er ved at tjekke hele vores anlæg igennem meget grundigt, så vi fremadrettet har så få overraskelser som muligt vedrørende standen af alle komponenterne herude.
Dette kan dog betyde at der kan komme kortvarige afbrydelser på 1-3 minutter i det område de arbejder i. Vi beklager meget enhver gene dette måtte skabe og afbrydelserne holdes selvfølgeligt på et minimum og arbejdet er færdigt hurtigst muligt.
Når I ser dem kører rundt herude er I altid velkomne til at gå ud og snakke med dem. Hvis I har specifikke problemer I oplever gentager sig i jeres vænge, er I også velkomne til at oplyse dem om dette.
FLISHUGNING 2021, 15 november

Ændret græsslåningsmetode ved Mårvænget og Rådyrvænget

Der er et kommet et forslag om at forsøge at øge biodiversiteten på græsarealerne ved Mårvænget og Rådyrvænget.

Græsset på arealerne ved Mårvænget og Rådyrvænget får i dag lov til at gro indtil sidst på sommeren, hvor græsset knuses og efterlades. Metoden er med til at fremme en ensformig vegetationen primært bestående af en høj bevoksning af draphavre, hundegræs, stor nælde, ager tidsel og vild kørvel. Det høje græs er uegnet som levested for fuglene, og der er kun få blomstrende urter.

Bestyrelsen synes, at det er en god ide at fremme biodiversiteten på arealerne. Græsslåningsmetoden ændres derfor fremadrettet til høslæt, hvor græsset slås, og materialet presses sammen og fjernes. Fordelen ved den metode er, at græsset hæmmes, så der bliver mere plads til blomstrende urter og derved flere insekter og fugle.

Græsset slås og fjernes en gang årligt sidst i juni. Inden græsset slås vil arealerne gås igennem med en hund, så det sikres, at der ikke er nogen dyr.

Kontakt til bestyrelsen 

Formand: Marck Tornvig, e-mail: formand@grf-skovparken.dk
Kasserer:  Henrik Sonne-Schmidt, e-mail: kasserer@grf-skovparken.dk
Sekretær: Jack Nielsen, tlf.: 30 53 21 84, e-mail: sekretaer@grf-skovparken.dk
Redaktør og IT: Mette Stig-Wolff, tlf.: 50 52 47 36, e-mail: it@grf-skovparken.dk
Grønne områder: Per Bagge Jørgensen, tlf.: 65 31 88 19, e-mail: groen@grf-skovparken.dk

Click here to add your own text