Velkommen til Grundejerforeningen SKOVPARKEN

Vi vil her informere og oplyse om ALT vedr. foreningens drift og andre informationer, som vi håber må være til oplysning og glæde for vore medlemmer og andre, som ønsker at orientere sig om, hvad der sker i vor forening!
Klik på menuen for at se hvad der gemmer sig under overskrifterne! God fornøjelse!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ændret græsslåningsmetode ved Mårvænget og Rådyrvænget

Der er et kommet et forslag om at forsøge at øge biodiversiteten på græsarealerne ved Mårvænget og Rådyrvænget.

Græsset på arealerne ved Mårvænget og Rådyrvænget får i dag lov til at gro indtil sidst på sommeren, hvor græsset knuses og efterlades. Metoden er med til at fremme en ensformig vegetationen primært bestående af en høj bevoksning af draphavre, hundegræs, stor nælde, ager tidsel og vild kørvel. Det høje græs er uegnet som levested for fuglene, og der er kun få blomstrende urter.

Bestyrelsen synes, at det er en god ide at fremme biodiversiteten på arealerne. Græsslåningsmetoden ændres derfor fremadrettet til høslæt, hvor græsset slås, og materialet presses sammen og fjernes. Fordelen ved den metode er, at græsset hæmmes, så der bliver mere plads til blomstrende urter og derved flere insekter og fugle.

Græsset slås og fjernes en gang årligt sidst i juni. Inden græsset slås vil arealerne gås igennem med en hund, så det sikres, at der ikke er nogen dyr.

I forbindelse med vores kasserer Erik Mortensens død, er der afholdt Bestyrelsesmøde med indkaldelse af vore første Suppleant Henrik Sonne Schmidt, som herefter er indtrådt i Bestyrelsen og i forbindelse med ny konstituering valgt som ny kasserer.

Fremtidens Internet i Skovparken.
Læs mere her:

Gigabit eller Fibernet i Skovparken

Kontakt til bestyrelsen 

Formand: Flemming Hansen, tlf.: 20 42 62 86, e-mail: flemhans@skovparknet.dk
Kasserer:  Henrik Sonne-Schmidt, tlf.: 51 61 85 03, e-mail: sonne-schmidt@mail.tele.dk
Sekretær: Jack Nielsen, tlf.: 30 53 21 84, e-mail: grf-sekretaer@skovparknet.dk
Redaktør og IT: Mette Stig-Wolff, tlf.: 50 52 47 36, e-mail: mette@skovparknet.dk
Grønne områder: Per Bagge Jørgensen, tlf.: 65 31 88 19, e-mail: perj@galnet.dk