Velkommen til Grundejerforeningen SKOVPARKEN

Vi vil her informere og oplyse om ALT vedr. foreningens drift og andre informationer, som vi håber må være til oplysning og glæde for vore medlemmer og andre, som ønsker at orientere sig om, hvad der sker i vor forening!
Klik på menuen for at se hvad der gemmer sig under overskrifterne! God fornøjelse!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

GENERAL-
FORSAMLING

Kære grundejerforeningsmedlemmer,
Nu er corona endelig faldet så meget til ro at vi har mulighed for at holde en fysisk generalforsamling.
Generalforsamlingen bliver torsdag d. 19. august, kl. 19.00-22.00, på Nyborg Strand.
Indkaldelse kommer selvfølgelig også ud fysisk i brev senest 14 dage før, men vi tænkte at I skulle have mulighed for at reservere datoen.
 
Ift. forslag: Disse skal indsendes senest d. 10. juli. De skal afleveres enten hos Flemming, på Harevænget 124, eller sendes på mail til Flemming på flemhans@skovparknet.dk.
Hvis du/I har brug for råd og vejledning ift. forslag vil alle i bestyrelsen selvfølgelig gerne være behjælpelige. I kan enten sende det som besked her på siden eller til en af vores mails, der kan ses på forsiden af hjemmesiden her.
 
Indtil vi ses igen,
God sommer,
Mette, på vegne af Bestyrelsen

IT-udvalget ang. internet og kabel-TV i Skovparken

 
Så er IT-udvalget oppe at køre og vi har her til aften holdt vores første møde, virtuelt og corona sikkert.
Udvalget består af Mette Stig-Wolff fra bestyrelsen, Hoder Jensen, Brian Wenzel, Flemming Eriksen og Marck Tornvig.
Til at starte med kommer arbejdet til at bestå af hvordan det står til med anlægget herude lige nu, så vi ved hvor vi kan komme hen bagefter.
Vores næste møde er fredag d. 22/1. Hvis I skulle have nogle spørgsmål eller nogen undren ift. fremtiden for antenneforeningen her i Skovparken, så skriv en mail til mette@skovparknet.dk, så tager udvalget det op på næste møde.
Mvh Bestyrelsen

Beretning og referat fra
Ordinære generalforsamling 2020

Se her


Regnskaber 2019

Årsrapport 2019: Antenneforening:  Årsrapport 2019 Skovparkens Fællesantenneanlæg

Årsrapport 2019: Grundejerforeningen: Årsrapport 2019Grundejerforeningen Skovparken

Budget 2021  Budget 2021 Skovparken 

Ændret græsslåningsmetode ved Mårvænget og Rådyrvænget

Der er et kommet et forslag om at forsøge at øge biodiversiteten på græsarealerne ved Mårvænget og Rådyrvænget.

Græsset på arealerne ved Mårvænget og Rådyrvænget får i dag lov til at gro indtil sidst på sommeren, hvor græsset knuses og efterlades. Metoden er med til at fremme en ensformig vegetationen primært bestående af en høj bevoksning af draphavre, hundegræs, stor nælde, ager tidsel og vild kørvel. Det høje græs er uegnet som levested for fuglene, og der er kun få blomstrende urter.

Bestyrelsen synes, at det er en god ide at fremme biodiversiteten på arealerne. Græsslåningsmetoden ændres derfor fremadrettet til høslæt, hvor græsset slås, og materialet presses sammen og fjernes. Fordelen ved den metode er, at græsset hæmmes, så der bliver mere plads til blomstrende urter og derved flere insekter og fugle.

Græsset slås og fjernes en gang årligt sidst i juni. Inden græsset slås vil arealerne gås igennem med en hund, så det sikres, at der ikke er nogen dyr.

IT-udvalget ang. internet og kabel-TV i Skovparken

 Så er IT-udvalget oppe at køre og vi har her til aften holdt vores første møde, virtuelt og corona sikkert.
Udvalget består af Mette Stig-Wolff fra bestyrelsen, Hoder Jensen, Brian Wenzel, Flemming Eriksen og Marck Tornvig.
Til at starte med kommer arbejdet til at bestå af hvordan det står til med anlægget herude lige nu, så vi ved hvor vi kan komme hen bagefter.
Vores næste møde er fredag d. 22/1. Hvis I skulle have nogle spørgsmål eller nogen undren ift. fremtiden for antenneforeningen her i Skovparken, så skriv en mail til mette@skovparknet.dk, så tager udvalget det op på næste møde.
Mvh Bestyrelsen

Kontakt til bestyrelsen 

Formand: Flemming Hansen, tlf.: 20 42 62 86, e-mail: flemhans@skovparknet.dk
Kasserer:  Henrik Sonne-Schmidt, tlf.: 51 61 85 03, e-mail: sonne-schmidt@mail.tele.dk
Sekretær: Jack Nielsen, tlf.: 30 53 21 84, e-mail: grf-sekretaer@skovparknet.dk
Redaktør og IT: Mette Stig-Wolff, tlf.: 50 52 47 36, e-mail: mette@skovparknet.dk
Grønne områder: Per Bagge Jørgensen, tlf.: 65 31 88 19, e-mail: perj@galnet.dk

    Click here to add your own text