Velkommen til Grundejer- & antenneforeningen SKOVPARKEN

skovparken_1Vi vil her informere og oplyse om ALT vedr. foreningens drift og andre informationer, som vi håber må være til oplysning og glæde for vore medlemmer og andre, som ønsker at orientere sig om, hvad der sker i vor forening!
Klik på menuen for at se hvad der gemmer sig under overskrifterne! God fornøjelse!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Årets generalforsamling er fastlagt til den 27. april 2017 på Avlsgaarden
Indkaldelse vil, som vanligt ske via foreningens blad.

HUSK  Forslag skal være modtaget senest den 1. marts!

Bestyrelsen

Så er der afholdt sidste møde om asylcenteret i Nyborg Kommunes områderåd.

Læs referatet her: Status 170130

Strandvænget

Kanaloversigt fra den 15. december 2016:

http://grf-skovparken.dk/?page_id=40

BestyrelsenKanalomlægning

Kontakt til bestyrelsen

Formand.: Flemming Hansen, tlf.: 20 42 62 86, e-mail.: flemhans@skovparknet.dk
Kasserer.:  Erik Mortensen, tlf.: 65 31 00 20, e-mail.: erikm@skovparknet.dk
Redaktør.: Jack Nielsen, tlf.: 30 53 21 84, e-mail.: webmaster@skovparknet.dk
Sekretær.: Maja Hauberg, tlf: 42 76 48 18, e-mail.: majahauberg@gmail.com
Grønne områder.: Kristina Geert-Jørgensen, tlf.: 22 51 04 48, e-mail.: krgeert@gmail.com