Velkommen til Grundejerforeningen SKOVPARKEN

Vi vil her informere og oplyse om ALT vedr. foreningens drift og andre informationer, som vi håber må være til oplysning og glæde for vore medlemmer og andre, som ønsker at orientere sig om, hvad der sker i vor forening!
Klik på menuen for at se hvad der gemmer sig under overskrifterne! God fornøjelse!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Opsummering fra ekstraordinær generalforsamling

Tak igen for god støtte og opbakning til den ekstraordinære generalforsamling. Der mødte 70 husstande op og der var medtaget 14 fuldmagter.

Efter gennemgang og spørgsmål blev forslag 1, eget COAX net i Skovparken, stemt igennem med overvældende flertal. Dette betyder at Skovparken per 1. maj overtager leveringen af TV og internet fra Stofa.

For at facilitere denne overtagelse bedst muligt bliver der meget snart sendt informationer ud omkring oprettelse i vores system for alle matrikler og tilmelding til TV og internetpakker for de interesserede. Mere information om dette kommer snarest.

Alle husstande skal tilmelde sig kundesystemet i Skovparken, da betaling af kontingent fremadrettet vil ske gennem dette system. Vejledninger til dette vil blive lagt op.

Vi glæder os til at få et endnu bedre antenneanlæg her i Skovparken.

TV pakker, Forslag 1

Hermed de foreslåede TV pakker til forslag 1.

Foreslåede TV pakker

Spørgetime på Twitch.tv

Husk at det er om 40 min at spørgetimen går løs, kl. 20.00-21.00. Det sker på https://www.twitch.tv/skovparkennyborg, så kom ind og følg med. Du har her en super mulighed for at stille Mette og Marck alle de spørgsmål du har op til den ekstraordinære generalforsamling.
Husk at videomødet bliver optaget og lagt ud på hjemmesiden, til jer der ikke har mulighed for at være med direkte.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I denne weekend har alle matrikler i deres postkasse fået en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 13. december 2021, hvor vi skal stemme om den endelige løsning for antenneanlægget.
Indkaldelsen samt de tre forslag er her:

Ang. forslag 3: Efter snak med Stofa, er de stadig villige til at lave samme tilbud som blev fremlagt ved den ordinære generalforsamling, med opgradering til Docsis 3.1 med en egenbetaling på 500.000 kr.

Budget for TV pakkerne og sammensætningen af disse, kommer så snart de sidste detaljer er forhandlet på plads med udbyderen
Husk at der stadig er krav om tilmelding. Denne skal sendes til tilmelding@grf-skovparken.dk.
Derudover er deltagelse stadig begrænset til én person per hustand.
Med på mødet vil være repræsentanter fra de firmaer der vil skulle levere løsningen til Forslag 1, for at kunne opklare eventuelle tvivlsspørgsmål.

Den 8. december kl. 20.00-21.00 holder Mette og Marck et virtuelt spørgemøde inden den ekstraordinære generalforsamling. Denne vil foregå på Twitch og et par dage før mødet kommer der et link op til spørgemødet. Her har I mulighed for at stille alle de spørgsmål som I mangler at få opklaret om fremtiden for antenneanlægget.

Mvh Bestyrelsen

INFORMATION OMKRING GRÆSARMERING VED NFS’ PUMPESTATION

NFS har en pumpestation ved græsarealet mellem Rådyrvænget og Grævlingevænget. For at de ikke skal køre på vores stier med deres store maskiner, har bestyrelsen sagt ja til at NFS lægger græsarmering ned i græsset fra Rådyrvænget og hen til pumpestationen, da dette beskytter både vores stier og letter arbejdet for NFS. Dette er arbejde har de netop påbegyndt.
På det første vedhæftede billede kan I se hvor pumpestationen er og hvor græsarmeringen kommer til at være.
Billede nummer to er en illustration over hvordan armeringen bliver bygget op og sået græs.
På billede nummer 3 kan I se hvordan vi kan forvente at armeringen kommer til at se ud, når græsset er groet til igen.
Med venlig hilsen, Bestyrelsen
Billede 1:
Billede 2:
Billede 3:

Ang. dyrehegnet

Efter bestyrelsen har rykket ved Nyborg Kommune, er kommunen nu gået i gang med at fjerne det gamle dyrehegn over mod Juelsbergs marker og er næsten færdig med dette. Det nye hegn er bestilt hjem og driftsafdelingen har lovet at hegnet er færdigt inden året er færdigt.

Derudover er kommunens jurist sat på sagen omkring stien over til skoven og kommunen vender tilbage til os så snart der er nyt i sagen.

Vedr. dyrehegnet og stien til skoven

Torsdag d. 16. september har vores formand, Marck Tornvig, sendt nedenstående mail til Søren Møllegård, der er Vicekommunaldirektør i Nyborg Kommune, angående dyrehegnet ind mod Juelsbergs marker og stien over til skoven.

Vi skal nok informere her omkring kommunens respons på denne henvendelse.


Hej Søren

Jeg er ny formand i Grundejerforeningen Skovparken. Jeg er ved at kigge på en de sager Flemming har haft gang i.

Jeg kan forstå på ham at du er manden der har med sagen at gøre, eller en af dine medarbejdere der sidder med sagen omkring dyrehegnet. Jeg har fået en del henvendelser omkring dette da man har set en del dyreaktivitet og nærved situationer, de har været tæt ved at blive fanget i det efterhånden meget faldefærdige dyrehegn.

Jeg kan forstå på vores tidligere formand Flemming, at der har været en aftale om at kommunen skulle have dette bragt i orden, i 2019.
Men grundet Corona er det blevet udsat. Men jeg forestiller mig at der må være styr på dette nu, så vi som Flemming efterlyser kunne få en dato på hvornår arbejdet påbegyndes.

Der er jo også spørgsmålet omkring stien. Tænker sagen er meget ligetil at det er lodsejer der skal reetablere stien. Hvad er status der?

Jeg ser frem til at høre fra dig eller en af dine medarbejdere inden kort tid, så vi kan få det løst i almindelighed. Jeg har en del beboere herude der kræver handling nu, dette kan jeg ikke sidde overhørig.

Jeg håber på en hurtig løsning i denne sag, trods jeg ved at forvaltningen er meget presset. Jeg regner dog med at høre fra dig i løbet af en uges tid.

Med venlig hilsen

Marck Vesterskov Tornvig

Formand for grf-skovparken

Hjortevænget 144

5800 Nyborg

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, 13. dec. 2021.

Gennemgang af antenneanlægget

I disse dage kører Dansk Kabel TV rundt herude i området, da de er ved at tjekke hele vores anlæg igennem meget grundigt, så vi fremadrettet har så få overraskelser som muligt vedrørende standen af alle komponenterne herude.
Dette kan dog betyde at der kan komme kortvarige afbrydelser på 1-3 minutter i det område de arbejder i. Vi beklager meget enhver gene dette måtte skabe og afbrydelserne holdes selvfølgeligt på et minimum og arbejdet er færdigt hurtigst muligt.
Når I ser dem kører rundt herude er I altid velkomne til at gå ud og snakke med dem. Hvis I har specifikke problemer I oplever gentager sig i jeres vænge, er I også velkomne til at oplyse dem om dette.
FLISHUGNING 2021, 15 november

Ændret græsslåningsmetode ved Mårvænget og Rådyrvænget

Der er et kommet et forslag om at forsøge at øge biodiversiteten på græsarealerne ved Mårvænget og Rådyrvænget.

Græsset på arealerne ved Mårvænget og Rådyrvænget får i dag lov til at gro indtil sidst på sommeren, hvor græsset knuses og efterlades. Metoden er med til at fremme en ensformig vegetationen primært bestående af en høj bevoksning af draphavre, hundegræs, stor nælde, ager tidsel og vild kørvel. Det høje græs er uegnet som levested for fuglene, og der er kun få blomstrende urter.

Bestyrelsen synes, at det er en god ide at fremme biodiversiteten på arealerne. Græsslåningsmetoden ændres derfor fremadrettet til høslæt, hvor græsset slås, og materialet presses sammen og fjernes. Fordelen ved den metode er, at græsset hæmmes, så der bliver mere plads til blomstrende urter og derved flere insekter og fugle.

Græsset slås og fjernes en gang årligt sidst i juni. Inden græsset slås vil arealerne gås igennem med en hund, så det sikres, at der ikke er nogen dyr.

Kontakt til bestyrelsen 

Formand: Marck Tornvig, e-mail: formand@grf-skovparken.dk
Kasserer:  Henrik Sonne-Schmidt, e-mail: kasserer@grf-skovparken.dk
Sekretær: Jack Nielsen, tlf.: 30 53 21 84, e-mail: sekretaer@grf-skovparken.dk
Redaktør og IT: Mette Stig-Wolff, tlf.: 50 52 47 36, e-mail: it@grf-skovparken.dk
Grønne områder: Per Bagge Jørgensen, tlf.: 65 31 88 19, e-mail: groen@grf-skovparken.dk

Click here to add your own text