Velkommen til Grundejerforeningen SKOVPARKEN

Vi vil her informere og oplyse om ALT vedr. foreningens drift og andre informationer, som vi håber må være til oplysning og glæde for vore medlemmer og andre, som ønsker at orientere sig om, hvad der sker i vor forening!
Klik på menuen for at se hvad der gemmer sig under overskrifterne! God fornøjelse!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vedr. dyrehegnet og stien til skoven

Torsdag d. 16. september har vores formand, Marck Tornvig, sendt nedenstående mail til Søren Møllegård, der er Vicekommunaldirektør i Nyborg Kommune, angående dyrehegnet ind mod Juelsbergs marker og stien over til skoven.

Vi skal nok informere her omkring kommunens respons på denne henvendelse.


Hej Søren

Jeg er ny formand i Grundejerforeningen Skovparken. Jeg er ved at kigge på en de sager Flemming har haft gang i.

Jeg kan forstå på ham at du er manden der har med sagen at gøre, eller en af dine medarbejdere der sidder med sagen omkring dyrehegnet. Jeg har fået en del henvendelser omkring dette da man har set en del dyreaktivitet og nærved situationer, de har været tæt ved at blive fanget i det efterhånden meget faldefærdige dyrehegn.

Jeg kan forstå på vores tidligere formand Flemming, at der har været en aftale om at kommunen skulle have dette bragt i orden, i 2019.
Men grundet Corona er det blevet udsat. Men jeg forestiller mig at der må være styr på dette nu, så vi som Flemming efterlyser kunne få en dato på hvornår arbejdet påbegyndes.

Der er jo også spørgsmålet omkring stien. Tænker sagen er meget ligetil at det er lodsejer der skal reetablere stien. Hvad er status der?

Jeg ser frem til at høre fra dig eller en af dine medarbejdere inden kort tid, så vi kan få det løst i almindelighed. Jeg har en del beboere herude der kræver handling nu, dette kan jeg ikke sidde overhørig.

Jeg håber på en hurtig løsning i denne sag, trods jeg ved at forvaltningen er meget presset. Jeg regner dog med at høre fra dig i løbet af en uges tid.

Med venlig hilsen

Marck Vesterskov Tornvig

Formand for grf-skovparken

Hjortevænget 144

5800 Nyborg

Tusind tak

Tusind tak for en fantastisk generalforsamling! Vi var 100 fremmødte matrikler og derudover var der 20 fuldmagter med. Det er fantastisk at se jeres engagement i området herude!
Det fulde referat ligger her på hjemmesiden, men her er en kort opsummering:
 
– Forslag 1: Fibernet i Skovparken blev der stemt overvældende ja til, så IT-udvalget fortsætter sit engagerede arbejde, og får de sidste detaljer på plads, så vi snarest kan tage en endelig ja/nej beslutning.
 
– Forslag 2: Stofa GigaNet blev nedstemt, da Forslag 1 blev vedtaget.
 
– Forslag 3: 100.000 kr af Grundejerforeningens årlige budget sættes af til at få fældet de træer der har brug for at blive fældet. Dette er ca. 1/4 af træerne.
 
– Forslag 4: Biodiversitets udvalget blev stort set enstemmigt stemt igennem, så deres arbejde starter snart.
 
Da forslag 1 blev stemt igennem, stiger Antenneforeningens kontingent med 15 kr/md til 25 kr/md pr. 1. januar 2022.
Da forslag 3 blev stemt igennem, stiger Grundejerforeningens kontingent med 15 kr/md til 90 kr/md pr. 1. januar 2022.
 
Til sidst var der valg til bestyrelsen. Her var Flemming Hansen, Per Jørgensen og Jack Nielsen på genvalg og de genopstillede alle tre. Derudover stillede Marck Tornvig og Flemming Eriksen op.
Efter afstemning blev Per Jørgensen og Jack Nielsen genvalgt og Marck Tornvig valgt ind. Dette betyder at vi i bestyrelsen må sige farvel til vores mangeårige formand Flemming Hansen og sige velkommen til Marck Tornvig.
Flemming Eriksen og Hannibal Madsen blev valgt som suppleanter.

Finansielle detaljer ang. forslag 1 og 2 til general- forsamlingen 2021

Som lovet i medlemsbladet er hermed de detaljerede finansielle informationer omkring Stofas ombygning af det nuværende anlæg og Antenneforeningens renovering til nyt fibernet anlæg. Derudover er også et forslag til hvordan TV-pakker hos Antenneforeningen kunne se ud og begrundelser herfor.

Detaljer ang forslag 1 og 2

Forslag til sammensætning af TV pakker

GENERAL-
FORSAMLING

Kære grundejerforeningsmedlemmer,
Nu er corona endelig faldet så meget til ro at vi har mulighed for at holde en fysisk generalforsamling.
Generalforsamlingen bliver torsdag d. 19. august, kl. 19.00-22.00, på Nyborg Strand.
Indkaldelse kommer selvfølgelig også ud fysisk i brev senest 14 dage før, men vi tænkte at I skulle have mulighed for at reservere datoen.
 
Ift. forslag: Disse skal indsendes senest d. 10. juli. De skal afleveres enten hos Flemming, på Harevænget 124, eller sendes på mail til Flemming på flemhans@skovparknet.dk.
Hvis du/I har brug for råd og vejledning ift. forslag vil alle i bestyrelsen selvfølgelig gerne være behjælpelige. I kan enten sende det som besked her på siden eller til en af vores mails, der kan ses på forsiden af hjemmesiden her.
 
Indtil vi ses igen,
God sommer,
Mette, på vegne af Bestyrelsen

FLISHUGNING 2021, 15 november

Ændret græsslåningsmetode ved Mårvænget og Rådyrvænget

Der er et kommet et forslag om at forsøge at øge biodiversiteten på græsarealerne ved Mårvænget og Rådyrvænget.

Græsset på arealerne ved Mårvænget og Rådyrvænget får i dag lov til at gro indtil sidst på sommeren, hvor græsset knuses og efterlades. Metoden er med til at fremme en ensformig vegetationen primært bestående af en høj bevoksning af draphavre, hundegræs, stor nælde, ager tidsel og vild kørvel. Det høje græs er uegnet som levested for fuglene, og der er kun få blomstrende urter.

Bestyrelsen synes, at det er en god ide at fremme biodiversiteten på arealerne. Græsslåningsmetoden ændres derfor fremadrettet til høslæt, hvor græsset slås, og materialet presses sammen og fjernes. Fordelen ved den metode er, at græsset hæmmes, så der bliver mere plads til blomstrende urter og derved flere insekter og fugle.

Græsset slås og fjernes en gang årligt sidst i juni. Inden græsset slås vil arealerne gås igennem med en hund, så det sikres, at der ikke er nogen dyr.

IT-udvalget ang. internet og kabel-TV i Skovparken

 Så er IT-udvalget oppe at køre og vi har her til aften holdt vores første møde, virtuelt og corona sikkert.
Udvalget består af Mette Stig-Wolff fra bestyrelsen, Hoder Jensen, Brian Wenzel, Flemming Eriksen og Marck Tornvig.
Til at starte med kommer arbejdet til at bestå af hvordan det står til med anlægget herude lige nu, så vi ved hvor vi kan komme hen bagefter.
Vores næste møde er fredag d. 22/1. Hvis I skulle have nogle spørgsmål eller nogen undren ift. fremtiden for antenneforeningen her i Skovparken, så skriv en mail til mette@skovparknet.dk, så tager udvalget det op på næste møde.
Mvh Bestyrelsen

Kontakt til bestyrelsen 

Formand: Marck Tornvig, e-mail: formand@grf-skovparken.dk
Kasserer:  Henrik Sonne-Schmidt, tlf.: 51 61 85 03, e-mail: sonne-schmidt@mail.tele.dk
Sekretær: Jack Nielsen, tlf.: 30 53 21 84, e-mail: grf-sekretaer@skovparknet.dk
Redaktør og IT: Mette Stig-Wolff, tlf.: 50 52 47 36, e-mail: it@grf-skovparken.dk
Grønne områder: Per Bagge Jørgensen, tlf.: 65 31 88 19, e-mail: perj@galnet.dk

Click here to add your own text